מקלט בחוץ

חדר בו אנחנו בטוחים מסכנה.
חדר עם קירות חזקים ועם דלת וחלון מברזל.
החדר הזה משותף לכל האנשים שגרים ברחוב או בשכונה.

חדר בו אנחנו בטוחים מסכנה.
חדר עם קירות חזקים ועם דלת וחלון מברזל.
החדר הזה משותף לכל האנשים שגרים ברחוב או בשכונה.