מֶרֶד

מלחמה נגד מישהו ששולט עלינו.
מלחמה נגד מישהו שאומר לנו מה לעשות.

מלחמה נגד מישהו ששולט עלינו.
מלחמה נגד מישהו שאומר לנו מה לעשות.

נושאים: ידע כללי