מרחב בטוח

מקום שבו אנחנו בטוחים מסכנה.
יש כל מיני סוגים של מרחבים בטוחים.
למשל, שטח פתוח, ממ"ד, חדר מדרגות, קיר פנימי.
בכל מקום יש מרחב בטוח אחר.

מקום שבו אנחנו בטוחים מסכנה.
יש כל מיני סוגים של מרחבים בטוחים.
למשל, שטח פתוח, ממ"ד, חדר מדרגות, קיר פנימי.
בכל מקום יש מרחב בטוח אחר.