מרחב מוגן

שם כללי למבנים עם קירות חזקים ששומרים עלינו. המרחב המוגן הוא אזור בטוח. נכנסים אליו בזמן ירי טילים.

שם כללי למבנים עם קירות חזקים ששומרים עלינו. המרחב המוגן הוא אזור בטוח. נכנסים אליו בזמן ירי טילים.