מרחב ציבורי

מרחב ציבורי זה כל מקום מחוץ למסגרת של המשפחה והבית.

מרחב ציבורי זה כל מקום מחוץ למסגרת של המשפחה והבית.