מרצה

מרצה הוא המורה האחראי של הקורס.
המרצה אחראי להעביר את השיעורים בקורס.
המרצה גם מכין את הסילבוס (תוכנית הלימודים) של הקורס.
למרצה יש שעות קבלה.

מרצה הוא המורה האחראי של הקורס.
המרצה אחראי להעביר את השיעורים בקורס.
המרצה גם מכין את הסילבוס (תוכנית הלימודים) של הקורס.
למרצה יש שעות קבלה.