משפט

התהליך שבו השופט מברר אם נעשתה עבירה ומה בדיוק קרה באותו אירוע.
בדרך כלל למשפט יש כמה שלבים. זה לוקח זמן.
צריך להגיע לבית המשפט כמה פעמים.
במשפט יהיו עוד אנשים.
האנשים אומרים לשופט, לפי התור, מה לדעתם קרה.

התהליך שבו השופט מברר אם נעשתה עבירה ומה בדיוק קרה באותו אירוע.
בדרך כלל למשפט יש כמה שלבים. זה לוקח זמן.
צריך להגיע לבית המשפט כמה פעמים.
במשפט יהיו עוד אנשים.
האנשים אומרים לשופט, לפי התור, מה לדעתם קרה.