משרה

התפקיד של העובד בעבודה.
מספר השעות שאדם עובד בחודש.

התפקיד של העובד בעבודה.
מספר השעות שאדם עובד בחודש.