מתורגמן

יש אנשים שמדברים בשפות שונות.
למשל: רוסית, שפת הסימנים.
המתורגמן הוא אדם שעוזר להבין דברים שאנשים אומרים בשפה אחרת.

יש אנשים שמדברים בשפות שונות.
למשל: רוסית, שפת הסימנים.
המתורגמן הוא אדם שעוזר להבין דברים שאנשים אומרים בשפה אחרת.