נגיף /וירוס

נגיף (וירוס) הוא יצור קטן מאוד שאי אפשר לראות אותו בעיניים שלנו.
את הנגיף (וירוס) אפשר לראות רק בעזרת מכשיר מיוחד שנקרא מיקרוסקופ.
(מיקרוסקופ הוא מכשיר שאפשר לראות איתו דברים קטנים שאי אפשר לראות אותם בעיניים שלנו).
נגיף (וירוס) יכול להיכנס לגוף של אדם ולגרום לו להיות חולה.

נגיף (וירוס) הוא יצור קטן מאוד שאי אפשר לראות אותו בעיניים שלנו.
את הנגיף (וירוס) אפשר לראות רק בעזרת מכשיר מיוחד שנקרא מיקרוסקופ.
(מיקרוסקופ הוא מכשיר שאפשר לראות איתו דברים קטנים שאי אפשר לראות אותם בעיניים שלנו).
נגיף (וירוס) יכול להיכנס לגוף של אדם ולגרום לו להיות חולה.

דוגמא:

אם נגיף הקורונה נכנס לגוף של אדם הוא גורם לו להיות חולה בקורונה.