נוהל

נוהל הוא רשימה של כללים שאומרים לנו איך צריך להתנהג.
אנחנו חייבים להתנהג כמו שאומר לנו הנוהל.

נוהל הוא רשימה של כללים שאומרים לנו איך צריך להתנהג.
אנחנו חייבים להתנהג כמו שאומר לנו הנוהל.

דוגמא:

בזמן הקורונה הממשלה קובעת נוהל (כללים) כדי שלא נידבק בקורונה.
דוגמא לנוהל (כללים) בזמן הקורונה:
צריך ללבוש מסכה,
צריך לשמור מרחק,
אסור להיות במקום עם הרבה אנשים.

נושאים: ידע כללי