נוזל דליק

נוזל דליק הוא חומר שנידלק (עושה אש) בקלות.
למשל: דלק, חומר שעוזר להדליק אש במנגל.
בדרך כלל, נוזל דליק נמצא בתוך מיכל (כלי) סְּפְריי או בקבוק.
אנחנו משתדלים (מנסים) לא לשמור בבית נוזל דליק.
אם יש נוזל דליק בסביבה –
אנחנו שומרים את הנוזל הדליק בארון מאוורר, רחוק מילדים.
אנחנו שומרים את הנוזל הדליק רחוק מדברים חמים.

נוזל דליק הוא חומר שנידלק (עושה אש) בקלות.
למשל: דלק, חומר שעוזר להדליק אש במנגל.
בדרך כלל, נוזל דליק נמצא בתוך מיכל (כלי) סְּפְריי או בקבוק.
אנחנו משתדלים (מנסים) לא לשמור בבית נוזל דליק.
אם יש נוזל דליק בסביבה –
אנחנו שומרים את הנוזל הדליק בארון מאוורר, רחוק מילדים.
אנחנו שומרים את הנוזל הדליק רחוק מדברים חמים.