ניידות אישית

האפשרות להגיע למקום ולעבור ממקום למקום.

האפשרות להגיע למקום ולעבור ממקום למקום.