ניצול

להשתמש במישהו בצורה לא הוגנת (לא צודקת).

להשתמש במישהו בצורה לא הוגנת (לא צודקת).

דוגמא:

כשמישהו משתמש בכסף של אדם עם מוגבלות כדי לקנות לעצמו דברים.