נעדר

אדם שאנחנו לא יודעים איפה הוא.
אדם שנעדר יכול להיות:
• חי ובריא
• חי ופצוע
חטוף (שאדם אחר לקח אותו)
מת
במלחמה עכשיו יש נעדרים.
במלחמה עכשיו יש אנשים שלא מוצאים אותם.

אדם שאנחנו לא יודעים איפה הוא.
אדם שנעדר יכול להיות:
• חי ובריא
• חי ופצוע
חטוף (שאדם אחר לקח אותו)
מת
במלחמה עכשיו יש נעדרים.
במלחמה עכשיו יש אנשים שלא מוצאים אותם.

נושאים: הבשורה המרה

קרדיט:

קרן שלם, בית איזי שפירא, משרד הרווחה והביטחון החברתי
מתוך המסמך : מילון מונחים וסמלים בפישוט לשוני להנגשת מידע בעת מסירת הבשורה המרה

פישוט לשוני :  המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית