נפגעי פעולות האיבה

אנשים שנפצעו או נפטרו בפיגועים של מְחַבְּלִים.

אנשים שנפצעו או נפטרו בפיגועים של מְחַבְּלִים.