נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

משרד ממשלתי שדואג לזכויות של אנשים עם מוגבלות בישראל.

משרד ממשלתי שדואג לזכויות של אנשים עם מוגבלות בישראל.