נתבע

האדם, או הארגון, שמתלוננים עליו במשהו.
האדם שתובע (מי שפנה לשופט) מעביר לבית המשפט מסמך.
במסמך, יש הסבר מה התובע (מי שפנה לשופט) מבקש מהנתבע (מי שצריך לתת תשובה).

האדם, או הארגון, שמתלוננים עליו במשהו.
האדם שתובע (מי שפנה לשופט) מעביר לבית המשפט מסמך.
במסמך, יש הסבר מה התובע (מי שפנה לשופט) מבקש מהנתבע (מי שצריך לתת תשובה).