סִילַבּוּס

תוכנית לימודים בקורס מסוים.
מקבלים סילבוס של הקורס בהתחלה של הסמסטר.
בדרך כלל הסילבוס מופיע באתר של הקורס.

תוכנית לימודים בקורס מסוים.
מקבלים סילבוס של הקורס בהתחלה של הסמסטר.
בדרך כלל הסילבוס מופיע באתר של הקורס.

דוגמא:

בסילבוס אפשר למצוא:
נושאים שלומדים בקורס
מאמרים שצריך לקרוא כל שבוע
דרישות (מה צריך לעשות) בקורס.