סֵמֶסְטֵר

סמסטר הוא תקופה של לימודים.
האורך של סמסטר הוא בערך 3 חודשים.
בסוף הסמסטר יש תקופת מבחנים.

סמסטר הוא תקופה של לימודים.
האורך של סמסטר הוא בערך 3 חודשים.
בסוף הסמסטר יש תקופת מבחנים.