עדות

כשמישהו מספר מה הוא יודע על מה שקרה.
בדרך כלל עורכי הדין מזמינים אנשים לתת עדות.
גם עורך הדין של התובע וגם עורך הדין של הנתבע יכולים להזמין אנשים לתת עדות.

כשמישהו מספר מה הוא יודע על מה שקרה.
בדרך כלל עורכי הדין מזמינים אנשים לתת עדות.
גם עורך הדין של התובע וגם עורך הדין של הנתבע יכולים להזמין אנשים לתת עדות.