עובד

אדם שעובד אצל מעביד כדי לקבל משכורת (כסף עבור
עבודה).
עובד חודשי – עובד שמקבל משכורת קבועה (אותו סכום כסף) בכל חודש.
עובד שעתי – עובד שמקבל משכורת (כסף על עבודה) לפי מספר השעות שעבד בכל חודש.

אדם שעובד אצל מעביד כדי לקבל משכורת (כסף עבור
עבודה).
עובד חודשי – עובד שמקבל משכורת קבועה (אותו סכום כסף) בכל חודש.
עובד שעתי – עובד שמקבל משכורת (כסף על עבודה) לפי מספר השעות שעבד בכל חודש.