עורך דין

אדם שלמד משפטים (את החוקים) וקיבל רישיון להיות עורך דין.

אדם שלמד משפטים (את החוקים) וקיבל רישיון להיות עורך דין.