עירייה

עירייה נותנת שירותים של חינוך, ניקיון, אירועי תרבות ועוד, בשטח שלה.

דוגמא לעירייה – עירייה של העיר ירושלים, עירייה של העיר תל אביב.

בישראל יש 82 עיריות

עירייה נותנת שירותים של חינוך, ניקיון, אירועי תרבות ועוד, בשטח שלה.

דוגמא לעירייה – עירייה של העיר ירושלים, עירייה של העיר תל אביב.

בישראל יש 82 עיריות

נושאים: ידע כללי

קרדיט: