עמדת מודיעין

בחלק מהבניינים יש עמדות מודיעין.
במקום זה יכולים לעזור בכל שאלה.

בחלק מהבניינים יש עמדות מודיעין.
במקום זה יכולים לעזור בכל שאלה.