פיטורין

פיטורין זה שהמעביד מודיע לעובד שהוא מפסיק לעבוד.
לפני שהמעסיק מודיע לעובד על הפיטורין, הוא צריך להזמין את העובד לשיחה.
לשיחה לפני פיטורין קוראים שימוע.

פיטורין זה שהמעביד מודיע לעובד שהוא מפסיק לעבוד.
לפני שהמעסיק מודיע לעובד על הפיטורין, הוא צריך להזמין את העובד לשיחה.
לשיחה לפני פיטורין קוראים שימוע.