צוואה בעל פה

צוואה שאדם אומר בעל פה (בדיבור) לשני עֵדִים.
הָעֵדִים יכולים להיות גם היורשים של אותו אדם.
הָעֵדִים כותבים את הצוואה ששמעו, וצריכים לחתום על נייר שהם שמעו את הצוואה.
אחר כך, העדים צריכים לשים את מה שהם כתבו בבית המשפט (לתת לבית המשפט לשמור על הצוואה).
אפשר לעשות צוואה בעל פה רק אִם האדם גוסס (עומד למות). צוואה בעל פה תתבטל אחרי חודש אִם האדם שאמר אותה לא נפטר.

צוואה שאדם אומר בעל פה (בדיבור) לשני עֵדִים.
הָעֵדִים יכולים להיות גם היורשים של אותו אדם.
הָעֵדִים כותבים את הצוואה ששמעו, וצריכים לחתום על נייר שהם שמעו את הצוואה.
אחר כך, העדים צריכים לשים את מה שהם כתבו בבית המשפט (לתת לבית המשפט לשמור על הצוואה).
אפשר לעשות צוואה בעל פה רק אִם האדם גוסס (עומד למות). צוואה בעל פה תתבטל אחרי חודש אִם האדם שאמר אותה לא נפטר.


קרדיט:

ד"ר סיגל עוזיאל קרל
הקליניקה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
חברת accessiBe
תכנית "כלים שלובים" של אקים ישראל, משרד הרווחה והביטחון החברתי ואוניברסיטת בר אילן

לשמות השותפים לחץ כאן>>