צו תשלומים

הכסף שמבקשים ממך לשלם כל חודש, בגלל החובות שלך.
קובעים את הצו בהתחלה של התהליך.
אחר כך , קובעים כמה זמן אתה צריך לשלם כדי שלא יהיה לך חוב יותר.

הכסף שמבקשים ממך לשלם כל חודש, בגלל החובות שלך.
קובעים את הצו בהתחלה של התהליך.
אחר כך , קובעים כמה זמן אתה צריך לשלם כדי שלא יהיה לך חוב יותר.