צ'ק/המחאה

דף ובו רשום השם של העובד וכמה כסף הוא מקבל על העבודה. את הצ‘ק מכניסים לחשבון הבנק. הצ‘ק שווה לכסף. אפשר גם לקבל במקום הצ‘ק כסף מזומן.

דף ובו רשום השם של העובד וכמה כסף הוא מקבל על העבודה. את הצ‘ק מכניסים לחשבון הבנק. הצ‘ק שווה לכסף. אפשר גם לקבל במקום הצ‘ק כסף מזומן.