קבלת החלטות נתמכת

אנשים עם מוגבלות יכולים לקבל החלטות בעצמם אבל עם עזרה מאדם אחר.

אנשים עם מוגבלות יכולים לקבל החלטות בעצמם אבל עם עזרה מאדם אחר.