קהילה

קהילה זו קבוצה של אנשים שגרים באותו מקום.

קהילה זו קבוצה של אנשים שגרים באותו מקום.

דוגמא:

אנשים שגרים באותה שכונה או באותה עיר.