קופה רושמת

הַקוּפָּה היא המקום שבו משלמים על הקניות

קוּפָּה רושמת היא המכונה שעושה חשבון כמה צריך לשלם עבור מה שקונים

לַמּוֹכֵר שמפעיל את הַקוּפָּה קוראים קוּפָּאי
הַקוּפָּאי מכניס לַקוּפָּה את הכסף שמשלמים ולפעמים צריך להחזיר עודף

הַקוּפָּה היא המקום שבו משלמים על הקניות

קוּפָּה רושמת היא המכונה שעושה חשבון כמה צריך לשלם עבור מה שקונים

לַמּוֹכֵר שמפעיל את הַקוּפָּה קוראים קוּפָּאי
הַקוּפָּאי מכניס לַקוּפָּה את הכסף שמשלמים ולפעמים צריך להחזיר עודף

נושאים: ידע כללי

קרדיט:

ד"ר סיגל עוזיאל קרל
לשמות השותפים לחץ כאן>>