קצבה

כסף שאדם מקבל כל חודש מארגון ממשלתי מפני שמגיע לו.

 

כסף שאדם מקבל כל חודש מארגון ממשלתי מפני שמגיע לו.