ראיות

כל דבר שיכול להסביר מה קרה באירוע.

 

כל דבר שיכול להסביר מה קרה באירוע.

 

דוגמא:

אם מצאו את הטלפון שלך במקום מסוים, זאת ראייה שאולי היית באותו מקום