רוצים להיות שותפים?


רוצים להיות שותפים? , רוצים לחלוק את הידע שפיתחתם?

נשמח לקבל מסמכים וטפסים שמכילים מונחים/מילים עם הגדרות בפישוט לשוני או מילונים/רשימות מונחים בפישוט לשוני שיצרתם במהלך השנים.

שימו לב :

  • חשוב כי בעת שליחת החמרים תציינו את הקרדיט שיש לציין בעת הצגת המונח במילון.
  • עליכם לוודא את נושא זכויות היוצרים. האם אתם מאפשרים שימוש חופשי במונחים והסמלים? או שהנכם דורשים לקבל את אישורכם בטרם השימוש בהם?
  • במידת האפשר, אנא שלחו את החמרים כקבצי וורד.

את כל המידע יש לשלוח לשרון גנות, מנהלת ידע ומחקר בקרן שלם למייל : [email protected]

נשמח לדעת האם יש מונחים/מילים/מושגים שלדעתכם חשוב שיכללו במילונגיש? מונחים שמשמשים את האוכלוסייה שלכם בשכיחות גבוהה? שחשובים לתפקוד העצמאי שלה? מונחים שחשובים לעבודה שלכם עם האוכלוסייה?

אנא שלחו את המילים שחשבתם עליהן לשרון גנות, מנהלת ידע ומחקר בקרן שלם במייל :  [email protected]

*בשני המקרים אין אנו מתחייבים להוסיף את החמרים ששלחתם למילון.