רצון

מה שאתה מרגיש שחשוב לך.
מה שאתה מעדיף.

מה שאתה מרגיש שחשוב לך.
מה שאתה מעדיף.