רשות מקומית

רשות מקומית נותנת שירותים של חינוך, ניקיון, אירועי תרבות ועוד, בשטח שלה.
יש סוגים שונים של רשות מקומית – יש עיריות, יש מועצות מקומיות ויש מועצות אזוריות.
בישראל יש 257 רשויות מקומיות

רשות מקומית נותנת שירותים של חינוך, ניקיון, אירועי תרבות ועוד, בשטח שלה.
יש סוגים שונים של רשות מקומית – יש עיריות, יש מועצות מקומיות ויש מועצות אזוריות.
בישראל יש 257 רשויות מקומיות

נושאים: ידע כללי

קרדיט: