שגרה

שגרה היא סדר היום הרגיל שלנו, פעולות שאנחנו רגילים לעשות בכל יום.

שגרה היא סדר היום הרגיל שלנו, פעולות שאנחנו רגילים לעשות בכל יום.

דוגמא:

אנחנו הולכים לעבודה וללימודים, אנחנו נפגשים עם משפחה וחברים.

נושאים: ידע כללי