שוויון בין המינים

שוויון בין המינים זה להתייחס באותה צורה לנשים ולגברים. צריך לקדם את הזכויות של נשים ושל גברים עם מוגבלות באופן שווה.

שוויון בין המינים זה להתייחס באותה צורה לנשים ולגברים. צריך לקדם את הזכויות של נשים ושל גברים עם מוגבלות באופן שווה.