שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות זה כשלכל אדם יש אותן אפשרויות להצליח כמו לאנשים אחרים.
אדם עם מוגבלות יכול להצליח כמו כל אדם אחר אם החברה תסיר (תסלק) את החסמים (דברים שמפריעים).
כך לכולם תהיה הזדמנות שווה.

שוויון הזדמנויות זה כשלכל אדם יש אותן אפשרויות להצליח כמו לאנשים אחרים.
אדם עם מוגבלות יכול להצליח כמו כל אדם אחר אם החברה תסיר (תסלק) את החסמים (דברים שמפריעים).
כך לכולם תהיה הזדמנות שווה.