שוויון

מצב שבו :
לכל האנשים יש אותן זכויות.
כל האנשים זוכים לאותו יחס.
כל האנשים שווים בפני החוק – החוק מתייחס לכל האנשים באותה צורה.

מצב שבו :
לכל האנשים יש אותן זכויות.
כל האנשים זוכים לאותו יחס.
כל האנשים שווים בפני החוק – החוק מתייחס לכל האנשים באותה צורה.