שופט

האדם שמנהל את המשפט.
השופט אחראי על כל מה שקורה באולם בית המשפט.
השופט הוא אדם מכובד, ולכן אנשים פונים לשופט בדרך כלל בשמות ״אדוני״ או ״כבודו״.
בסוף המשפט השופט מחליט, לפי הכללים שכתובים בספרים של החוקים, אם עשו עבירה או לא. השופט מחליט מה יהיה העונש.

האדם שמנהל את המשפט.
השופט אחראי על כל מה שקורה באולם בית המשפט.
השופט הוא אדם מכובד, ולכן אנשים פונים לשופט בדרך כלל בשמות ״אדוני״ או ״כבודו״.
בסוף המשפט השופט מחליט, לפי הכללים שכתובים בספרים של החוקים, אם עשו עבירה או לא. השופט מחליט מה יהיה העונש.