שימוע

המעביד רוצה לפטר אותך.
לפני הפיטורין, צריך לקיים שימוע.
השימוע הוא שיחת הסבר עם המעביד.
בשיחה המעביד צריך להסביר לך למה הוא רוצה לפטר אותך.
אם אתה חושב שלא צריך לפטר אותך –
בשיחה אתה מסביר למעביד למה לא צריך לפטר אותך.
לשיחת השימוע אתה יכול להביא איתך אדם קרוב או עורך דין. אסור לפטר אותך בלי שימוע

המעביד רוצה לפטר אותך.
לפני הפיטורין, צריך לקיים שימוע.
השימוע הוא שיחת הסבר עם המעביד.
בשיחה המעביד צריך להסביר לך למה הוא רוצה לפטר אותך.
אם אתה חושב שלא צריך לפטר אותך –
בשיחה אתה מסביר למעביד למה לא צריך לפטר אותך.
לשיחת השימוע אתה יכול להביא איתך אדם קרוב או עורך דין. אסור לפטר אותך בלי שימוע