שיניים תותבות

שיניים לא אמיתיות.
את השיניים התותבות אפשר להכניס לפה ולהוציא מהפה.
השיניים התותבות אינן מחוברות לפה.
רופא השיניים בונה את השיניים התותבות עבור אדם שחסרות לו שיניים בפה.

שיניים לא אמיתיות.
את השיניים התותבות אפשר להכניס לפה ולהוציא מהפה.
השיניים התותבות אינן מחוברות לפה.
רופא השיניים בונה את השיניים התותבות עבור אדם שחסרות לו שיניים בפה.