שיקום

שיקום הוא תהליך ליווי מקצועי שאנשים עם מוגבלות מקבלים כדי לשפר את
התפקוד שלהם ולהשתלב טוב יותר בקהילה ובעבודה

שיקום הוא תהליך ליווי מקצועי שאנשים עם מוגבלות מקבלים כדי לשפר את
התפקוד שלהם ולהשתלב טוב יותר בקהילה ובעבודה

דוגמא:

אדם עם מוגבלות לומד איך לבצע את מטלות (משימות) היום יום כדי שיוכל
להיות יותר עצמאי, כמו לנסוע באוטובוס לבד.