שפת סימנים

שפה בעזרת תנועת ידיים שבה משתמשים אנשים חירשים.

שפה בעזרת תנועת ידיים שבה משתמשים אנשים חירשים.