תְּקוּפַת הַמְתָּנָה

הודעת למעסיק שאתה מתפטר? המעסיק פיטר אותך?
אתה צריך להמשיך לעבוד תקופה(זמן) נוספת.
לתקופה הזו (לזמן הזה) קוראים תְּקוּפַת הַמְתָּנָה
התקופה הזו מופיעה בחוק.
חשוב לדעת : אם בחוזה שלך מופיעה תְּקוּפַת הַמְתָּנָה שונה מהחוק, החוזה שלך יקבע את תְּקוּפַת הַמְתָּנָה

הודעת למעסיק שאתה מתפטר? המעסיק פיטר אותך?
אתה צריך להמשיך לעבוד תקופה(זמן) נוספת.
לתקופה הזו (לזמן הזה) קוראים תְּקוּפַת הַמְתָּנָה
התקופה הזו מופיעה בחוק.
חשוב לדעת : אם בחוזה שלך מופיעה תְּקוּפַת הַמְתָּנָה שונה מהחוק, החוזה שלך יקבע את תְּקוּפַת הַמְתָּנָה