תאונת עבודה

אדם שנפגע באחד המקרים האלה:
בזמן העבודה
בדרך מהבית לעבודה
בדרך מהעבודה הביתה

אדם שנפגע באחד המקרים האלה:
בזמן העבודה
בדרך מהבית לעבודה
בדרך מהעבודה הביתה