תירגול

לחזור על פעולה מספר פעמים כדי ללמוד אותה.

לחזור על פעולה מספר פעמים כדי ללמוד אותה.

דוגמא:

למשל, אנחנו חוזרים על הפעולות שצריך לעשות בשעת חירום. כך נדע מה לעשות כשתהיה סכנה אמיתית.