תפקיד ציבורי

לעבוד בארגון או במוסד ציבורי כמו העירייה, משרדי ממשלה או הכנסת.

לעבוד בארגון או במוסד ציבורי כמו העירייה, משרדי ממשלה או הכנסת.